GCKiS Ludwin

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie, tel: (81) 757-03-60, adres e-mail: kultura.ludwin@wp.pl. Inspektorem Ochrony Danych w GCKiS jest Robert Gostkowski, adres e-mail: kultura.ludwin.rodo@wp.pl, adres do korespondencji: GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W LUDWINIE, LUDWIN-KOLONIA 20A, 21-075 LUDWIN.

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie informuje o możliwości upubliczniania wizerunku

osób przebywających na terenie placówki oraz biorących udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych

przez placówkę GCKiS-u w Ludwinie.

Osoby nie wyrażające zgody na utrwalanie i upublicznianie wizerunku

proszone są o pisemną informację.